За нас

Хуфу ЕООД е създадена през 1999г.  с решение на Софийски градски съд по фирмено дело 3617/99г. Дружеството е собственост на Хуфу Инженеринг АД и се представлява от управител и прокурист.  Фирмата е член на Българска строителна камара и Камара на строителите в България. Има внедрена система за качество БДС EN ISO 9001:2000 и регистрация в търговския регистър ЕИН 130008146.

Хуфу ЕООД извършва дейности в строителството: проектиране и проучване; цялостно строителство на нови жилищни и обществени сгради, офиси и търговски площи; ремонти, реконструкции и модернизации на съществуващи сгради; вътрешен интериор и  обзавеждане.

Хуфу ЕООД се доказва постоянно като коректен и желан партньор на строителния пазар. Факт, който се дължи на прецизната и упорита работа на ръководството, инженерно-техническия екип и високо квалифицирания изпълнителски персонал, както и използването на всички съвременни материали и технологии, утвърдили се в европейската строителна практика.

Хуфу ЕООД разполага със собствени складове, механизация и инвентар като: товарни автомобили, багери, подемни машини, лекотоварни автомобили, скелета, кофражни системи, специализирана строителна техника и оборудване.

Ръководството и целият персонал на Хуфу ЕООД имат амбицията да продължат да се доказват и развиват все повече във всички направления на строителната дейност.