Дейност

"Хуфу" ЕООД е строително дружество, което предлага бързина, сигурност и високо качество на строителство. Фирма "Хуфу" ЕООД извършва:

 • проектно-проучвателна и строително-монтажна дейност
 • комплексно изграждане и експолатация на обекти (до ключ)
 • реконструкция и модернизация на съществуващи сгради
 • вътрешен интериор и обзавеждане

Изградени, довършени и предадени в експлоатация, съгласно нормативните изисквания на действащата законова уредба в страната са множество частни и обществени сгради. По-важни от тях са:

 • Стационар на Софийски университет „Св. Климент Охридски” в гр.Земен.
 • Вътрешен ремонт и реконструкция на северното крило на Софийски университет „Св. Климент Охридски”- гр.София
 • Пазар „Борово” – гр.София
 • Военен хотел – гр. Пловдив
 • Военен хотел – гр. Бургас
 • Жилищна сграда – гр. София, ул. „Хайдушка поляна”№57
 • Военен хотел – гр. Свищов
 • Аудио-визуален център на Министерство на отбраната – гр. София, бул. „Ген. Столетов”№ 23.
 • Реконструкция и ремонт на източното крило на Централен военен клуб – гр.София, бул.”Цар Освободител”№ 7
 • Изграждане на автобусен гараж – гр.София
 • Изграждане на отоплителна инсталация с абонатна станция – гр. София
 • Изграждане на телевизионно студио - гр.София.
 • Военен хотел – гр. Пазарджик.
 • Аудио-визуален център на Министерство на отбраната – гр.Варна
 • Ремонт и реконструкция на национален студентски дом гр. София, пл.”Народно събрание” №10
 • Ремонт на храм  „Св. Великомъченик Димитър”  - с. Марково
 • Ремонт на храм ”Св.Архангел Михаил” – гр. Смядово
 • Укрепване на коритото на река „Дервишка”
 • Изграждане на „Многофункционална спортна зала” към „Национална спортна академия” – гр. София
 • Национален армейски комплекс - гр. София, бул. "Ген. Скобелев" №23

Строително – ремонтни работи и реконструкции са извършени в много училища на територията на страната – гр. Бургас, гр. Кърджали, гр. Силистра, гр. Добрич, гр. Разград, гр. Шумен и др.

В процес на строителство и изграждане са:

 • Жилищни комплекси на територията на "Студентски град", гр. София.
 • Жилищен комплекс в кв. "Драгалевци", гр. София
 • Градински център в гр. София
 • Жилищни комплекси в центъра на гр. София – ул. "Алдомировска" и ул. "Ср. Гора".
 • Жилищен комплекс  - гр. Приморско